Trang chủ

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Trật tự đô thị
Điện lực

Tài

22:39 - 21/05/2019

775, Hậu Giang, , Quận 6

Người dân phản ánh: Đội thi công sửa đường gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng đến những sinh hoạt của người dân. Tại địa chỉ: 775 Hậu Giang Quận 6. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và k...

Người dân

22:31 - 21/05/2019

218, Đường 48, Phường 5, Quận 4

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 218 Đường 48 Phường 5 Quận 4. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Người dân - 0908439079

Anh Phương

21:19 - 21/05/2019

số 135, ĐHT06, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 135 ĐHT06 P.Tân Hưng Thuận Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Phương-0973357297

Bưởi

20:47 - 21/05/2019

203/3 Ấp 5, DT5, X.Đông Thạnh, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 203/3 Ấp 5 DT5 X.Đông Thạnh Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Bưởi_0903346238. Xin cảm ơn !

Cường

19:40 - 21/05/2019

34/3, số 558, X.Trung Lập Hạ, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 34/3 số 558 X.Trung Lập Hạ Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Cường_0364935698. Xin cảm ơn!

Anh Hải

19:09 - 21/05/2019

311L10, đường số 7, P.An Phú, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 311L10 đường số 7 P.An Phú Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Hải-0933711499

A. Minh

18:59 - 21/05/2019

, 120 Đinh tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 120 Đinh tiên Hoàng P.Đa Kao Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Minh-0765006006

Anh Vương

18:57 - 21/05/2019

Đường D5A, Khu Dân Cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường D5A Khu Dân Cư Phú Mỹ P.Phú Mỹ Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Vương-0909234376

Anh Toàn

18:27 - 21/05/2019

số 7, Đường số 22 khu phố 7, P.Linh Đông, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 7 Đường số 22 khu phố 7 P.Linh Đông Thủ Đức. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Toàn-0907743746

Duy

17:58 - 21/05/2019

440B, CMT8, Phường 11, Quận 3

Người dân báo: Nấp cống bê tông bị bể. Tại địa chỉ: 440B CMT8 Phường 11 Quận 3. Kính chuyển Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên ...

Giao thông

Tài

22:39 - 21/05/2019

775, Hậu Giang, , Quận 6

Người dân phản ánh: Đội thi công sửa đường gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng đến những sinh hoạt của người dân. Tại địa chỉ: 775 Hậu Giang Quận 6. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Tài - 0933010906

Chiếu sáng

Người dân

22:31 - 21/05/2019

218, Đường 48, Phường 5, Quận 4

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 218 Đường 48 Phường 5 Quận 4. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Người dân - 0908439079

Chiếu sáng

Anh Phương

21:19 - 21/05/2019

số 135, ĐHT06, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 135 ĐHT06 P.Tân Hưng Thuận Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Phương-0973357297

Chiếu sáng

Bưởi

20:47 - 21/05/2019

203/3 Ấp 5, DT5, X.Đông Thạnh, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 203/3 Ấp 5 DT5 X.Đông Thạnh Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Bưởi_0903346238. Xin cảm ơn !

Chiếu sáng

Cường

19:40 - 21/05/2019

34/3, số 558, X.Trung Lập Hạ, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 34/3 số 558 X.Trung Lập Hạ Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Cường_0364935698. Xin cảm ơn!

Chiếu sáng

Anh Hải

19:09 - 21/05/2019

311L10, đường số 7, P.An Phú, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 311L10 đường số 7 P.An Phú Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Hải-0933711499

18-53-46_IMG_0828.JPG

A. Minh

18:59 - 21/05/2019

, 120 Đinh tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 120 Đinh tiên Hoàng P.Đa Kao Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Minh-0765006006

Chiếu sáng

Anh Vương

18:57 - 21/05/2019

Đường D5A, Khu Dân Cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường D5A Khu Dân Cư Phú Mỹ P.Phú Mỹ Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Vương-0909234376

Chiếu sáng

Anh Toàn

18:27 - 21/05/2019

số 7, Đường số 22 khu phố 7, P.Linh Đông, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 7 Đường số 22 khu phố 7 P.Linh Đông Thủ Đức. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Toàn-0907743746

Thoát nước

Duy

17:58 - 21/05/2019

440B, CMT8, Phường 11, Quận 3

Người dân báo: Nấp cống bê tông bị bể. Tại địa chỉ: 440B CMT8 Phường 11 Quận 3. Kính chuyển Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Duy_0907646594. Xin cảm ơn!

Không tìm thấy dữ liệu