Trang chủ

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

Anh Trọng

21:39 - 21/06/2018

KDC Tín Phong, Chung Cư Tín Phong, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt 2 bóng Tại địa chỉ: KDC Tín Phong Chung Cư Tín Phong P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: ...

Anh Kỳ

21:08 - 21/06/2018

Cả đoạn đường, 6A,6B,6C,18B.18A, P.Phước Bình, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường 6A,6B,6C,18B.18A P.Phước Bình Quận 9. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Kỳ - 0938438582

Chị Lợi

21:06 - 21/06/2018

G12/18, Đường Láng Le Bàu Cò, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: G12/18 Đường Láng Le Bàu Cò X.Lê Minh Xuân Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Lợi - 01696456078

Anh Ly

21:04 - 21/06/2018

, Đường 729, ấp Đồng Lớn, X.Trung Lập Thượng, Củ Chi

Người dân báo:Người dân phản ành nhân viên của Công Ty Chiếu Sáng công cộng khi đến kiểm tra và thay bóng đèn cao áp, không thu dọn bóng đèn hư đã thay, để người dân đi qua lại đạp trúng. Tại địa chỉ: ...

Người dân

20:58 - 21/06/2018

, Đường Số 6, X.Tân Nhựt, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 6 X.Tân Nhựt Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0983367673

Anh Cường

20:53 - 21/06/2018

66R, Đường Số 6, P.Phước Bình, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 66R Đường Số 6 P.Phước Bình Quận 9. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Cường - 0903736676

Người dân

20:48 - 21/06/2018

9/3, Đường Tỉnh Lộ 15, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố trụ đèn số 103 bị tắt. Tại địa chỉ: 9/3 Đường Tỉnh Lộ 15 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Ngư...

18:38 - 21/06/2018

146, Đường Tân Hương, P.Tân Quý, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 146 Đường Tân Hương P.Tân Quý Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: - 0913667519

Người Dân

18:35 - 21/06/2018

146, Đường Tân Hương, P.Tân Quý, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 146 Đường Tân Hương P.Tân Quý Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người Dân - 0913667519

Người dân

18:30 - 21/06/2018

662/75, Đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 662/75 Đường Bùi Đình Túy Phường 12 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0903884482

Chiếu sáng

Anh Trọng

21:39 - 21/06/2018

KDC Tín Phong, Chung Cư Tín Phong, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt 2 bóng Tại địa chỉ: KDC Tín Phong Chung Cư Tín Phong P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Trọng - 0932318726

Chiếu sáng

Anh Kỳ

21:08 - 21/06/2018

Cả đoạn đường, 6A,6B,6C,18B.18A, P.Phước Bình, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường 6A,6B,6C,18B.18A P.Phước Bình Quận 9. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Kỳ - 0938438582

Chiếu sáng

Chị Lợi

21:06 - 21/06/2018

G12/18, Đường Láng Le Bàu Cò, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: G12/18 Đường Láng Le Bàu Cò X.Lê Minh Xuân Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Lợi - 01696456078

Chiếu sáng

Anh Ly

21:04 - 21/06/2018

, Đường 729, ấp Đồng Lớn, X.Trung Lập Thượng, Củ Chi

Người dân báo:Người dân phản ành nhân viên của Công Ty Chiếu Sáng công cộng khi đến kiểm tra và thay bóng đèn cao áp, không thu dọn bóng đèn hư đã thay, để người dân đi qua lại đạp trúng. Tại địa chỉ: Đường 729, ấp Đồng Lớn X.Trung Lập Thượng Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra...

Chiếu sáng

Người dân

20:58 - 21/06/2018

, Đường Số 6, X.Tân Nhựt, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 6 X.Tân Nhựt Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0983367673

Chiếu sáng

Anh Cường

20:53 - 21/06/2018

66R, Đường Số 6, P.Phước Bình, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 66R Đường Số 6 P.Phước Bình Quận 9. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Cường - 0903736676

Chiếu sáng

Người dân

20:48 - 21/06/2018

9/3, Đường Tỉnh Lộ 15, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố trụ đèn số 103 bị tắt. Tại địa chỉ: 9/3 Đường Tỉnh Lộ 15 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 01698401026

Chiếu sáng

18:38 - 21/06/2018

146, Đường Tân Hương, P.Tân Quý, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 146 Đường Tân Hương P.Tân Quý Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: - 0913667519

Chiếu sáng

Người Dân

18:35 - 21/06/2018

146, Đường Tân Hương, P.Tân Quý, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 146 Đường Tân Hương P.Tân Quý Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người Dân - 0913667519

Chiếu sáng

Người dân

18:30 - 21/06/2018

662/75, Đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 662/75 Đường Bùi Đình Túy Phường 12 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0903884482

Không tìm thấy dữ liệu