Trang chủ

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

Anh Hiền

15:14 - 14/08/2018

235, Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh

Người dân báo: khi trời mưa thì nước động 2 bên đường , cản trở việc giao thông . Tại địa chỉ: 235 Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh. Kính chuyển Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị kiểm tra và khắc phục s...

Hoang Duc

15:12 - 14/08/2018

28, Đường TL 57, P.Thạnh Lộc, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 28 Đường TL 57 P.Thạnh Lộc Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Hoang Duc - 0937871760

Cô Hạnh

15:08 - 14/08/2018

38, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 38 Lý Thường Kiệt Phường 7 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Cô Hạnh - 01682988113

Anh Long

14:52 - 14/08/2018

, Đường Số 59, KDC Đông Thủ Thiêm, P.Bình Trưng Đông, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 59, KDC Đông Thủ Thiêm P.Bình Trưng Đông Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Long - 0903606041

Chị Khởi

14:05 - 14/08/2018

1798, Đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 1798 Đường Võ Văn Kiệt P.An Lạc Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Khởi - 0936199110

Người dân

13:08 - 14/08/2018

, Giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng quận Bình Thạnh , Phường 13, Bình Thạnh

Người dân báo: Hiện tại đèn giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí. Đèn rẽ trái Phạm Văn Đồng được đặt cùng pha với đèn Nguyễn Xí nên các xe rẽ trái trên Phạm Văn Đồng cắt ngang dòng xe đường...

anh Thi

12:41 - 14/08/2018

23/49, Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Bình Thạnh

Người dân báo: Cây bật gốc ngã nguy hiểm khu vực lưu thông cần thu dọn gấp. Tại địa chỉ: 23/49 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự c...

Người dân

12:07 - 14/08/2018

276/84, Thống Nhất , Phường 16, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 276/84 Thống Nhất Phường 16 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0963963363

Anh Liêm

11:47 - 14/08/2018

50, Thành Thái , Phường 12, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 50 Thành Thái Phường 12 Quận 10. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Liêm - 0918373438

anh Huy

11:04 - 14/08/2018

158 , ĐƯỜNG SỐ 30 KHU AO SEN, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đồng loạt lâu ngày chưa được sửa chữa. Tại địa chỉ: 158 ĐƯỜNG SỐ 30 KHU AO SEN P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục ...

Thoát nước

Anh Hiền

15:14 - 14/08/2018

235, Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh

Người dân báo: khi trời mưa thì nước động 2 bên đường , cản trở việc giao thông . Tại địa chỉ: 235 Bình Quới Phường 28 Bình Thạnh. Kính chuyển Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Hiền - 0903648998

Chiếu sáng

Hoang Duc

15:12 - 14/08/2018

28, Đường TL 57, P.Thạnh Lộc, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 28 Đường TL 57 P.Thạnh Lộc Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Hoang Duc - 0937871760

Chiếu sáng

Cô Hạnh

15:08 - 14/08/2018

38, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 38 Lý Thường Kiệt Phường 7 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Cô Hạnh - 01682988113

Chiếu sáng

Anh Long

14:52 - 14/08/2018

, Đường Số 59, KDC Đông Thủ Thiêm, P.Bình Trưng Đông, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 59, KDC Đông Thủ Thiêm P.Bình Trưng Đông Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Long - 0903606041

Chiếu sáng

Chị Khởi

14:05 - 14/08/2018

1798, Đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 1798 Đường Võ Văn Kiệt P.An Lạc Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Khởi - 0936199110

Giao thông

Người dân

13:08 - 14/08/2018

, Giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng quận Bình Thạnh , Phường 13, Bình Thạnh

Người dân báo: Hiện tại đèn giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí. Đèn rẽ trái Phạm Văn Đồng được đặt cùng pha với đèn Nguyễn Xí nên các xe rẽ trái trên Phạm Văn Đồng cắt ngang dòng xe đường Nguyễn Xí đi thẳng hoặc rẽ trái. Kính mong Khu 1 tách đèn rẽ trái Phạm Văn Đồng và đèn đi thẳng thà...

Cây xanh

anh Thi

12:41 - 14/08/2018

23/49, Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Bình Thạnh

Người dân báo: Cây bật gốc ngã nguy hiểm khu vực lưu thông cần thu dọn gấp. Tại địa chỉ: 23/49 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Thi - 0901266477

Chiếu sáng

Người dân

12:07 - 14/08/2018

276/84, Thống Nhất , Phường 16, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 276/84 Thống Nhất Phường 16 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0963963363

Chiếu sáng

Anh Liêm

11:47 - 14/08/2018

50, Thành Thái , Phường 12, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 50 Thành Thái Phường 12 Quận 10. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Liêm - 0918373438

Chiếu sáng

anh Huy

11:04 - 14/08/2018

158 , ĐƯỜNG SỐ 30 KHU AO SEN, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đồng loạt lâu ngày chưa được sửa chữa. Tại địa chỉ: 158 ĐƯỜNG SỐ 30 KHU AO SEN P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Huy - 0904485195

Không tìm thấy dữ liệu