HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CỔNG THÔNG TIN KIỂM TRA TIẾP NHẬN XỬ LÝ NỘI DUNG THÔNG TIN

PHẢN ÁNH SỰ CỐ HẠ TẦNG KỸ THUẬT QUA TỔNG ĐÀI 1022

 

I.         MÀN HÌNH TRANG CHỦ CỔNG THÔNG TIN 1022. 2

II.       XEM CÁC PHẢN ÁNH GÓP Ý TRÊN TRANG WEB CỔNG THÔNG TIN 1022. 3

III.     TÌM KIẾM PHẢN ÁNH GÓP Ý. 8

IV.     XEM VỊ TRÍ PHẢN ÁNH GÓP Ý TRÊN BẢN ĐỒ. 8

V.       ĐĂNG PHẢN ÁNH GÓP Ý. 9

VI.     XEM THỐNG KÊ PHẢN ÁNH GÓP Ý. 10

 

 

 

 

I.          MÀN HÌNH TRANG CHỦ CỔNG THÔNG TIN 1022.

Ngay sau khi vào đường link trang web, màn hình trang chủ cổng thông tin  1022 xuất hiện, bao gồm:

1.            Thanh tiêu đề:

Chứa tiêu đề thông tin của trang web cổng thông tin 1022.

 

2.            Thanh công cụ:

 

Dưới thanh tiêu đề là thanh công cụ, chứa các chức năng.

-                Trang chủ: Hiển thị trang chính của cổng thong tin 1022, trong đó bao gồm danh sách phản ánh góp ý.

-                Đăng phản ánh: Cho phép người dân đăng phản ánh góp ý liên quan sự cố hạ tầng của Thành phố.

-                Bản đồ: Xem vị trí các phản ánh sự cố qua bản đồ nền.

-                Thống kê: Xem báo cáo thống kê các phản ánh góp ý của người dân.

-                Hướng dẫn sử dụng: Xem hướng dẫn sử dụng trang web.

 

3.            Giới thiệu phần chứa nội dung thông tin phản ánh góp ý.

Ngay dưới thanh công cụ là phần nội dung, trong đó gồm:

-                Phía trái màn hình sẽ liệt kê danh sách các phản ánh góp ý của người dân.

-                Bên phải màn hình là danh mục các lĩnh vực dùng để tìm kiếm nhanh các phản ánh góp ý theo lĩnh vực.

 

4.            Thanh thông tin trang web.

Là phần cuối cùng của trang web, chứa nội dung thông tin tác quyền và thông tin liên hệ đến trang web cổng thông tin 1022.

 

II.       XEM CÁC PHẢN ÁNH GÓP Ý TRÊN TRANG WEB CỔNG THÔNG TIN 1022.

1.            Nhận diện các phản ánh góp ý đã xử lý.

Ngay sau khi vào đường link trang web cổng thông tin 1022, trên màn hình chính sẽ xuất hiện danh sách các phản ánh góp ý của người dân, trong đó bao gồm các phản ánh góp ý đã và đang chờ xử lý.Để nhận biết các góp ý phản ánh đã hoàn tất xử lý trên mỗi góp ý phản ánh sẽ có nút check để phân biệt.

 

Rounded Rectangular Callout: Đã hoàn tất xử lý

 

2.            Thay đổi cách hiển thị danh sách các phản ánh góp ý.

Mặc định danh sách góp ý phản ánh sẽ hiển thị theo dạng cột (Column), tuy nhiên người dùng có thể thay đổi cách hiển thị từ dạng cột sang dạng dòng bằng cách click chọn dạng hiển thị cột / hoặc dạng dòng bên cạnh nút sắp xếp để thay đổi cách hiển thị.

 

Rounded Rectangular Callout: Hiển thị dạng cột

Rounded Rectangular Callout: Hiển thị dạng dòng

 

3.            Thay đổi thứ tự sắp xếp các phản ánh góp ý.

Mặc định danh sách góp ý phản ánh sẽ được sắp xếp theo theo thời gian, tuy nhiên người dùng có thể sắp xếp lại các phản ánh góp ý theo lĩnh vực bằng cách.

-                Trên màn hình chủ danh sách góp ý phản ánh, click mục sắp xếp.

-                Trong danh mục sắp xếp, click chọn sắp xếp tăng dần/ hoặc giảm dần để thay đổi cách hiển thị.

 

 

4.            Xem chi tiết phản ánh góp ý.

Để xem chi tiết phản ánh, kết quả xử lý các phản ánh người dân đã đăng tải:

-                Trên màn hình chính, click vào phản ánh cần xem.

-                Màn hình chi tiết phản ánh sẽ hiển thị, trong đó ban gồm: Thông tin người phản ánh, địa điểm  nội dung phản ánh và kết quả xử lý (nếu sự cố đã khắc phục).

 

Rectangular Callout: Chọn nội dung cần xem chi tiết

 

Màn hình chi tiết nội dung phản ánh góp ý.

 

Để trở về màn hình trước, click nút back () trên thanh menu của trình duyệt hay click vào mục “Quay về trang trước”

5.            Xem phảnh ánh theo chủ đề (lĩnh vực).

-                Có 7 lịnh vực  sau.

Ø  Giao thông: Trích lọc các phản ánh liên quan đến sự cố hạ tầng giao thong của Thành Phố

Ø  Cấp nước: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực cấp nước của TP.

Ø  Thoát nước: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực thoát nước của TP.

Ø  Viễn thông: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực viễn Thông của TP.

Ø  Cây xanh: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực cây xanh của TP.

Ø  Chiếu sáng: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực Chiếu sáng của TP.

Ø  Điện lực: Trích lọc các phảnh ánh liên quan đến lĩnh vực Điện lực của TP.

 

-                Mội khi vào màn hình trang chủ, danh sách các lĩnh vực sẽ mặc định được đánh dấu chọn tất cả, khi đó danh sách các phản ánh góp ý sẽ được mặc định hiển thị tất cả. Tuy nhiên người dùng có thể lọc lại danh sách phản ánh góp ý theo từng lĩnh vực. cách thực hiện như sau:

Ø  Trên màn hình trang chủ hệ thống, bên menu phải màn hình, click để đánh dấu chọn/ hoặc bỏ chọn lĩnh vực cần lọc, khi đó dấu check trên lĩnh vực đó sẽ được đánh dấu chọn/ hoặc bỏ chọn.

Ø  Có thể đánh dấu chọn chọn cùng lúc nhiều lĩnh vực cần trích lọc.

Ø  Các phản ánh góp ý của người dân sẽ hiển thị theo lĩnh vực được đánh dấu chọn.

 

Có thể click nút “Chọn tất cả” trên danh sách lĩnh vực để đánh dấu chọn/ hoặc bỏ chọn tất cả các lĩnh vực cần trích lọc.

 

III.    TÌM KIẾM PHẢN ÁNH GÓP Ý.

Để tìm kiếm nhanh một phản ánh theo tiêu chí như: Người phản ánh, số điện thoại, cụm từ trong nội dung phảnh ánh. Cách thức thực hiện như sau.

-                Trên màn hình trang chủ, Click nút tìm kiếm () để hiển thị/ hoặc ẩn khung tìm kiếm.

-                Trong khung tìm kiếm, nhập nội dung cần tìm như:

Ø  Nhập nội dung cần tìm trong ô nội dung: Có thể tìm theo số điện thoại, tên người phản ánh hoặc cụm từ trong nội dung phản ánh.

Ø  Có thể chọn khoảng thời gian (từ ngày, đến ngày) để giới hạn việc tìm kiếm.

-                Click nút tìm kiếm ngay bên trái khung tìm kiếm để thực hiện tìm.

-                Nếu tìm thấy các thông tin thỏa điều kiện cần tìm, khi đó trên màn hình chính sẽ hiển thị một hay nhiều danh sách phản ánh tìm được (tùy theo từ khóa tìm kiếm).

 

 

Lưu ý:

 

-                Kết quả tìm kiềm sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực đang chọn, nếu người dùng cần tìm thông tin liên quan đến lĩnh vực “Giao thông” nhưng không chọn vào lĩnh vực Giao thông mà chọn vào lĩnh vực “Viễn thông”, khi đó việc tìm kiếm sẽ không cho kết quả như ý muốn. Do đó để việc tìm kiếm được hiệu quả, người dùng nên Check vào mục “Chọn tất cả” bên danh mục lĩnh vực.

 

-                Trong trường hợp người dùng cần tìm kiếm tất cả các phản ánh, góp ý theo khoảng thời gian nào đó, khi đó người dùng chỉ cần nhập khoảng thời gian (từ ngày, đến ngày), bỏ trống khung nội dung và click nút tìm.

 

-                Hệ thống sẽ phân biệt giữa chữ có dấu và không dấu, do đó nếu nội dung phản ánh dùng tiếng việt có dấu thì nội dung cần tìm cũng phải dùng tiếng việt có dấu.

 

 

Ví dụ: Ta cần tìm các phản ánh lien quan đến sự cố “nắp cống”. Khi đó ta nhập nội dung “nắp cống” trong ô tìm kiếm và click nút tìm. Khi đó trên màn hình sẽ liệt kê danh sách các sự cố liên quan đến cụm từ “nắp cống” .

 

 

IV.     XEM VỊ TRÍ PHẢN ÁNH GÓP Ý TRÊN BẢN ĐỒ.

Để người dùng có thể nhận biết trực quan các vị trí sự cố hạ tầng trong thời gian gần nhất thông qua bản đồ nền, cách thực hiện như sau.

-                Trên trang chủ của hệ thống, tại thanh công cụ, click mục bản đồ.

-                Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ chứa bản đồ nền.

-                Click chọn lĩnh vực cần xem ngay bên khung trái của bản đồ (có thể chọn xem nhiều lĩnh vực cùng lúc).

-                Trên bản đồ nền sẽ đánh dấu vị trí các sự cố đã được người dân phản ánh góp ý. Các vị trí góp ý phản ánh trên bản đồ sẽ được phân biệt qua  màu sắc; Trong đó:

Ø  Màu xanh: Là các phản ánh góp ý đã hoàn tất xử lý.

Ø   Màu đỏ: Là các các phản ánh góp ý chưa xử lý.

 

V.        ĐĂNG PHẢN ÁNH GÓP Ý.

Ngoài việc góp ý, phản ánh sự cố hạ tầng qua các kênh Điện thoại; E-Mail; SMS; Mobile; Người dân có thể đăng phản ánh trực tiếp trên trang web này bằng cách:

-                Trên trang chủ, click mục “Đăng phản ánh”.

-                Trong cửa sổ đăng phản ánh. Nhập đầy đủ các nội dung bắt buộc đánh dấu (*) màu đỏ, các nội dung gồm:

Ø  Họ và tên: Họ và tên người đăng phản ánh (có thể sử dụng tên bí danh)

Ø  E-mail: địa chỉ E-mail của người phản ánh, đây là địa chỉ E-mail để nhận các phản hồi từ đơn vị xử lý.

Ø  Số điện thoại: Số điện thoại của người đăng tin. Đây là số điện thoại để đơn vị trao đổi hoặc gửi tin nhắn thong báo cho người dân kết quả xử lý sự cố.

Ø  Địa điểm: Nhập đầy đủ địa chỉ, vị trí nới có sự cố.

Ø  Nội dung: Nhập chi tiết nội dung phản ánh góp ý, người dùng cần nêu chi tiết vị trí, đặc điểm về các sự cố để các cơ quan chức năng dễ dàng xem xét xử lý.

Ø  Hình ành: Người dùng có thể đăng kèm các hình ảnh liên quan đến sự cố để cho đơn vị tiếp nhận dễ nhận biết và xử lý. Để đăng kèm hình ảnh, cách thực hiện:

·               Click nút chọn tệp.

·               Trong cửa sổ chọn hình ảnh, tìm đến thư mục chứa hình ảnh cần đăng.

·               Chọn hình ảnh cần đăng và click nút OK.

·               Nếu có nhiều hình ảnh, ta có thể click nút Thêm file để đăng them ảnh hình ảnh khác. Lặp lại 3 bước trên để chọn hình cần đăng.

-                Tiếp theo, click đánh dấu chọn  Tôi không phải là người máy” trong mục Mã an Toàn.

-                Sau khi hoàn tất nội dung cần đăng, Click nút gửi phản anh để đăng phản ánh góp ý.

-                Click nút “Trở về” để trở lại trang trước.

 

VI.     XEM THỐNG KÊ PHẢN ÁNH GÓP Ý.

Để giúp người dân có thể xem tổng quát các sự cố đã được phản ánh góp ý,  hệ thống cung cấp sẵn báo cáo thống kê cho người dân để theo dõi. Cách thực hiện xem báo cáo.

-                Trên màn hình trang chủ, tại thanh công cụ, click chọn mục “Thống kê” .

-                Khi đó màn hình báo cáo thống kê được hiển thị, thời gian thống kê mặc định là thời gian trong tháng. Trong đó bao gồm các hạng mục thống kê sau.

Ø  Biểu đồ tròn: Thống kê tình hình tiếp nhận các phản ánh góp ý theo lĩnh vực trong khoảng thời được chọn (mặc định là thời gian trong tháng).

Ø  Biểu đồ cột/ bảng biểu: Thống kê tình hình phân công xử lý các sự cố theo lĩnh vực trong khoảng thời gian được chọn (mặc định là thời gian trong tháng).

-                Ngoài ra, người dùng có thể thay đổi thời gian xem báo cáo thống kê hoặc xem báo cáo thống kê theo lĩnh vực bằng cách.

Ø  Nhập lại khoảng thời gian cần xem (từ ngày, đến ngày).

Ø  Có thể chọn lĩnh vực cần xem, nếu muốn xem tất cả các lĩnh vực thì chọn “Tất cả”.

Ø  Click nút “xem thống kê” để xem thống kê theo các tiêu chí đã chọn.