Trang chủ

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

Anh Tấn

00:03 - 16/02/2019

166, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt cả đoạn đường . Tại địa chỉ: 166 Trần Nhân Tôn Phường 2 Quận 10. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Tấn - 0902745232

Anh Tài

23:56 - 15/02/2019

66 Đường số 7 và Ngã ba Đường 5A và Đường số 6 Khu dân cư Trung sơn, , X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt (2 vị trí). Tại địa chỉ: 66 Đường số 7 và Ngã ba Đường 5A và Đường số 6 Khu dân cư Trung sơn X.Bình Hưng Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra v...

Chị Mai Anh

20:11 - 15/02/2019

, Ấp 3, X.Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Ấp 3 X.Phạm Văn Hai Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Mai Anh - 0907424383

Người Dân

19:39 - 15/02/2019

, Đường Nguyễn Văn Tố, P.Tân Thành, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã hơn 5 ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tố P.Tân Thành Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: ...

Ngân Hà

19:37 - 15/02/2019

Đối diện số nhà 51, Đường Số 47, P.Tân Quy, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 1 tuần nay. Tại địa chỉ: Đối diện số nhà 51 Đường Số 47 P.Tân Quy Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ...

Lê Hồng Thắm

19:25 - 15/02/2019

23-30-8, Đường Nơ Trang Long, Phường 07, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 2 tháng nay. Tại địa chỉ: 23-30-8 Đường Nơ Trang Long Phường 07 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên ...

Anh Minh

19:17 - 15/02/2019

, Đường Số 13, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 13 P.Bình Trưng Tây Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Minh - 0938944388

Anh Vũ

19:07 - 15/02/2019

, Đường Số 5 giao với Đường Số 24 , X.Phong Phú, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt không đảm bảo được an ninh gây nguy hiểm. Tại địa chỉ: Đường Số 5 giao với Đường Số 24 X.Phong Phú Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắ...

Chị Hằng

18:55 - 15/02/2019

111/8/67, Đường Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 3 tháng nay. Tại địa chỉ: 111/8/67 Đường Đặng Thuỳ Trâm Phường 13 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liê...

Chị Hạnh

18:55 - 15/02/2019

07, Đường 13, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 07 Đường 13 P.Bình Trưng Tây Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Hạnh - 0772936767

Chiếu sáng

Anh Tấn

00:03 - 16/02/2019

166, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt cả đoạn đường . Tại địa chỉ: 166 Trần Nhân Tôn Phường 2 Quận 10. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Tấn - 0902745232

Chiếu sáng

Anh Tài

23:56 - 15/02/2019

66 Đường số 7 và Ngã ba Đường 5A và Đường số 6 Khu dân cư Trung sơn, , X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt (2 vị trí). Tại địa chỉ: 66 Đường số 7 và Ngã ba Đường 5A và Đường số 6 Khu dân cư Trung sơn X.Bình Hưng Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Tài - 0909096471

Chiếu sáng

Chị Mai Anh

20:11 - 15/02/2019

, Ấp 3, X.Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Ấp 3 X.Phạm Văn Hai Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Mai Anh - 0907424383

Chiếu sáng

Người Dân

19:39 - 15/02/2019

, Đường Nguyễn Văn Tố, P.Tân Thành, Tân Phú

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã hơn 5 ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tố P.Tân Thành Tân Phú. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người Dân - +84903342233

Chiếu sáng

Ngân Hà

19:37 - 15/02/2019

Đối diện số nhà 51, Đường Số 47, P.Tân Quy, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 1 tuần nay. Tại địa chỉ: Đối diện số nhà 51 Đường Số 47 P.Tân Quy Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Ngân Hà - 0902415302

Chiếu sáng

Lê Hồng Thắm

19:25 - 15/02/2019

23-30-8, Đường Nơ Trang Long, Phường 07, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 2 tháng nay. Tại địa chỉ: 23-30-8 Đường Nơ Trang Long Phường 07 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Lê Hồng Thắm - 0909258826

Chiếu sáng

Anh Minh

19:17 - 15/02/2019

, Đường Số 13, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Số 13 P.Bình Trưng Tây Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Minh - 0938944388

Chiếu sáng

Anh Vũ

19:07 - 15/02/2019

, Đường Số 5 giao với Đường Số 24 , X.Phong Phú, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt không đảm bảo được an ninh gây nguy hiểm. Tại địa chỉ: Đường Số 5 giao với Đường Số 24 X.Phong Phú Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Vũ - 0902353083

Chiếu sáng

Chị Hằng

18:55 - 15/02/2019

111/8/67, Đường Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn bị tắt đã 3 tháng nay. Tại địa chỉ: 111/8/67 Đường Đặng Thuỳ Trâm Phường 13 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Hằng - 0963778772

Chiếu sáng

Chị Hạnh

18:55 - 15/02/2019

07, Đường 13, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 07 Đường 13 P.Bình Trưng Tây Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Hạnh - 0772936767

Không tìm thấy dữ liệu