Trang chủ

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Trật tự đô thị
Tài nguyên môi trường
Điện lực

Nguyen Ngoc Anh

20:18 - 25/02/2021

, 376 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 1, Quận 8

Người dân báo: Hai trụ sở Công an giao thông Đa Phước và Nam Sài Gòn ngang nhiên dựng rào chắn chiếm dụng lòng đường và vỉa hè, cản trở lối đi của người đi bộ, rào chắn nằm trong phần lòng đường, gây c...

Nguyễn Anh Dũng

20:17 - 25/02/2021

, 338 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 1, Quận 8

Người dân báo: Đội giao thông Nam Sài Gòn Đậu xe trên lề đường và tự ý rào lề đường chiếm dụng làm của riêng mình buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường gây nguy hiểm mong cơ quan chức năng xử lý....

Nguoi vo danh

20:14 - 25/02/2021

, 203 Nguyễn Chí Thanh , Phường 12, Quận 5

Người dân báo: Vị trí từ cột đèn đỏ tới hố ga sao khi được xử lý nước vẫn đọng lại mà nhiều hơn trước. Tại địa chỉ: 203 Nguyễn Chí Thanh Phường 12 Quận 5.

Nguyen huu hanh

20:04 - 25/02/2021

, 199-31 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6

Người dân báo: Lấn chiếm lòng lề đường. Tại địa chỉ: 199-31 Lê Quang Sung Phường 6 Quận 6.

anh Tuấn

19:30 - 25/02/2021

68, đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Người dân báo: 1 bóng Đèn đường tắt, ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 68 đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Anh Thuận

19:25 - 25/02/2021

35, đường 1E , Khu dân cư Trung Sơn , X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt , 1 đèn tắt khoảng 3 ngày nay , đèn ánh sáng vàng , trụ cao. Tại địa chỉ: 35 đường 1E , Khu dân cư Trung Sơn X.Bình Hưng Bình Chánh.

anh Hòa

19:16 - 25/02/2021

150 trở lên, đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, đèn cao áp ánh sáng vàng, tắt nguyên đoạn đường dài. Tại địa chỉ: 150 trở lên đường Trần Văn Kiểu Phường 10 Quận 6.

Anh Tuấn

18:54 - 25/02/2021

684 ( 2 đèn bị tắt ), đường Nguyễn Cửu Phú , X.Tân Kiên, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt khoảng 2 ngày nay , đèn ánh sáng vàng , trụ cao . Tại địa chỉ: 684 ( 2 đèn bị tắt ) đường Nguyễn Cửu Phú X.Tân Kiên Bình Chánh.

Chị Nga

18:29 - 25/02/2021

Cả con hẻm 158/65, Đường Hoàng Hoa Thám , Phường 12, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt , đèn ánh sáng vàng ,trụ cao. Tại địa chỉ: Cả con hẻm 158/65 Đường Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận 10.

Người dân muốn bảo mật thông tin

18:16 - 25/02/2021

số 121/1, đường Vĩnh Lộc, X.Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Người dân báo: Lấn chiếm lề đường buôn bán gây mất an ninh trật tự . Tại địa chỉ: số 121/1 đường Vĩnh Lộc X.Phạm Văn Hai Bình Chánh.

18-43-03_img1614253382482.jpg

Nguyen Ngoc Anh

20:18 - 25/02/2021

, 376 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 1, Quận 8

Người dân báo: Hai trụ sở Công an giao thông Đa Phước và Nam Sài Gòn ngang nhiên dựng rào chắn chiếm dụng lòng đường và vỉa hè, cản trở lối đi của người đi bộ, rào chắn nằm trong phần lòng đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho dân, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng...

18-35-54_img1614252954452.jpg

Nguyễn Anh Dũng

20:17 - 25/02/2021

, 338 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 1, Quận 8

Người dân báo: Đội giao thông Nam Sài Gòn Đậu xe trên lề đường và tự ý rào lề đường chiếm dụng làm của riêng mình buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường gây nguy hiểm mong cơ quan chức năng xử lý. Tại địa chỉ: 338 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

17-39-20_img1614249559842.jpg

Nguoi vo danh

20:14 - 25/02/2021

, 203 Nguyễn Chí Thanh , Phường 12, Quận 5

Người dân báo: Vị trí từ cột đèn đỏ tới hố ga sao khi được xử lý nước vẫn đọng lại mà nhiều hơn trước. Tại địa chỉ: 203 Nguyễn Chí Thanh Phường 12 Quận 5.

18-00-34_img1614250831112.jpg

Nguyen huu hanh

20:04 - 25/02/2021

, 199-31 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6

Người dân báo: Lấn chiếm lòng lề đường. Tại địa chỉ: 199-31 Lê Quang Sung Phường 6 Quận 6.

Chiếu sáng

anh Tuấn

19:30 - 25/02/2021

68, đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Người dân báo: 1 bóng Đèn đường tắt, ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 68 đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Chiếu sáng

Anh Thuận

19:25 - 25/02/2021

35, đường 1E , Khu dân cư Trung Sơn , X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt , 1 đèn tắt khoảng 3 ngày nay , đèn ánh sáng vàng , trụ cao. Tại địa chỉ: 35 đường 1E , Khu dân cư Trung Sơn X.Bình Hưng Bình Chánh.

Chiếu sáng

anh Hòa

19:16 - 25/02/2021

150 trở lên, đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, đèn cao áp ánh sáng vàng, tắt nguyên đoạn đường dài. Tại địa chỉ: 150 trở lên đường Trần Văn Kiểu Phường 10 Quận 6.

Chiếu sáng

Anh Tuấn

18:54 - 25/02/2021

684 ( 2 đèn bị tắt ), đường Nguyễn Cửu Phú , X.Tân Kiên, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt khoảng 2 ngày nay , đèn ánh sáng vàng , trụ cao . Tại địa chỉ: 684 ( 2 đèn bị tắt ) đường Nguyễn Cửu Phú X.Tân Kiên Bình Chánh.

Chiếu sáng

Chị Nga

18:29 - 25/02/2021

Cả con hẻm 158/65, Đường Hoàng Hoa Thám , Phường 12, Quận 10

Người dân báo: Sự cố đèn tắt , đèn ánh sáng vàng ,trụ cao. Tại địa chỉ: Cả con hẻm 158/65 Đường Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận 10.

Trật tự đô thị

Người dân muốn bảo mật thông tin

18:16 - 25/02/2021

số 121/1, đường Vĩnh Lộc, X.Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Người dân báo: Lấn chiếm lề đường buôn bán gây mất an ninh trật tự . Tại địa chỉ: số 121/1 đường Vĩnh Lộc X.Phạm Văn Hai Bình Chánh.

Không tìm thấy dữ liệu