Trang chủ

Chiếu sáng

Người dân

18:44 - 12/07/2018

, Ngã 3 Đường Tân Thọ và Đường Tân Lập, Phường 8, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Ngã 3 Đường Tân Thọ và Đường Tân Lập Phường 8 Tân Bình. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 02839713530


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh Khanh

08:16 - 24/09/2018

125/62, Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Bình Thạnh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã hơn 1 tháng. Tại địa chỉ: 125/62 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Khanh - 0994347875

chị Phượng

05:14 - 20/09/2018

, Cả đường Ụ Ghe KP2, P.Tam Phú, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố nhiều đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đường Ụ Ghe KP2 P.Tam Phú Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: chị Phượng - 0967476115

Chị Nguyên

20:36 - 14/09/2018

56, Đường số 4, kp3, Làng báo chí, P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 56 Đường số 4, kp3, Làng báo chí P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Nguyên - 01678805562

Anh Hưng

10:42 - 17/09/2018

24, Nguyễn Cư Dĩ, P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 24 Nguyễn Cư Dĩ P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Hưng - 0973669753

Anh Hảo

20:17 - 18/09/2018

, Đường 11 (đến số 73 - 75 Đường Trần Não rẽ vào vào đường 11 ), P.Bình An, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường số 11 (đến số 73 - 75 Đường Trần Não rẽ vào vào đường 11 ) P.Bình An Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp...

09:32 - 19/09/2018

, Đường 26 ( Công Viên Đường 26 ), P.An Phú, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt nhiều bóng. Tại địa chỉ: Đường 26 ( Công Viên Đường 26 ) P.An Phú Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: - 0918354463

Chị Sương

19:56 - 19/09/2018

7, Đường Số 9, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 7 Đường Số 9 P.Thạnh Mỹ Lợi Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Sương - 01647989845

Cô Phụng

11:05 - 20/09/2018

K73, đường số B6, P.An Phú, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: K73 đường số B6 P.An Phú Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Cô Phụng - 02838889809