Trang chủ

Chiếu sáng

Người dân

18:23 - 15/03/2019

Số 321 và 323, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Số 321 và 323 Hải Thượng Lãn Ông Phường 13 Quận 5. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ người dân: 0985540715


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Nguyễn Thanh Hải

13:49 - 20/05/2019

Ngã tư D2 - Ung Văn Khiêm , , , Bình Thạnh

Người dân báo: Đèn tín hiệu giao thông bị tắt hẳn gây nguy hiểm cho người lưu thông . Tại địa chỉ: Ngã tư D2 - Ung Văn Khiêm Chọn phường Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2- Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra ...

Anh Toàn

13:56 - 20/05/2019

Giao lộ D1 - Điện Biên Phủ , , Phường 25, Bình Thạnh

Người dân báo: Đèn tín hiệu giao thông nơi đây bị tắt hẳn gây nguy hiểm cho người lưu thông. Tại địa chỉ: Giao lộ D1 - Điện Biên Phủ Phường 25 Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiể...

Nguyễn Thanh Hải

13:53 - 20/05/2019

Ngã tư D1 - Điện Biên Phủ, , , Bình Thạnh

Người dân báo: Đèn tín hiệu giao thông bị tắt hẳn gây nguy hiểm cho người lưu thông. Tại địa chỉ: Ngã tư D1 - Điện Biên Phủ Chọn phường Bình Thạnh. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và...

Anh Đức

12:07 - 21/05/2019

Góc giao Võ Thị Sáu và Trương Định, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

Người dân báo: Đèn giao thông không sáng. Tại địa chỉ: Góc giao Võ Thị Sáu và Trương Định Võ Thị Sáu Phường 7 Quận 3. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dâ...

Người dân

11:16 - 19/05/2019

Chung Cư Moscow Tower, Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Chung Cư Moscow Tower Tân Thới Nhất 17 P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòn...

anh Luân

10:31 - 19/05/2019

19/1 Chung Cư Minh Nguyên Long, Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 19/1 Chung Cư Minh Nguyên Long Tân Thới Nhất 17 P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. ...

Anh Khoa

10:43 - 19/05/2019

19/1 (Căn hộ 4.12), Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 19/1 (Căn hộ 4.12) Tân Thới Nhất 17 P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng l...

Người dân

11:16 - 19/05/2019

19/1 Chung Cư Minh Nguyên Long, Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Quận 12

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 19/1 Chung Cư Minh Nguyên Long Tân Thới Nhất 17 P.Tân Thới Nhất Quận 12. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. ...