Trang chủ

Cấp nước

Anh Phú

09:43 - 02/05/2019

117-119 (Khách sạn Bông Sen), Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1

Người dân báo: ống cấp nước bị rò rỉ. Tại địa chỉ: 117-119 (Khách sạn Bông Sen) Đồng Khởi P.Bến Nghé Quận 1. Kính chuyển CTCP cấp nước Bến Thành kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ : Anh Phú-0916103355


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh Sang

23:53 - 21/06/2019

, Thạnh Xuân 24, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Người dân báo: Bị mất nước . Tại địa chỉ: Thạnh Xuân 24 P.Thạnh Xuân Quận 12. Kính chuyển CTCP Cấp nước Trung An kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ : Anh Sang-0938955926

Anh Tuấn

15:25 - 21/06/2019

33, Đường số 7, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Người dân báo: có đơn vị thi công cấp nước đào đường để thi công lắp ống nước nhưng không lắp đường lại bằng phẳng. Tại địa chỉ: 33 Đường số 7 P.Tăng Nhơn Phú B Quận 9. Kính chuyển CTCP cấp nước Thủ Đứ...

Chị Trâm

10:39 - 05/06/2019

số 370, HAI BÀ TRƯNG, P.Tân Định, Quận 1

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: số 370 HAI BÀ TRƯNG P.Tân Định Quận 1. Kính chuyển CTCP cấp nước Bến Thành kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Chị Trâm-0908203069

Anh Đồng

17:28 - 19/06/2019

số 101, Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: số 101 Đồng Khởi P.Bến Nghé Quận 1. Kính chuyển CTCP cấp nước Bến Thành kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: Anh Đồng-0784407353

Nguyen Hai Nam

20:50 - 18/06/2019

Hẻm 30, Phó Đức Chinh, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Người dân báo: "Tình trạng cúp nước không có trong lịch cúp nước đã diễn ra ngay trong đoạn đường Phó Đức Chính. Các hộ dân không có nước sinh hoạt từ sáng 07g00 cho đến tận bây giờ 20g00 và vẫn còn ...

Người dân

07:49 - 10/06/2019

6, Phan Ngữ, P.Đa Kao, Quận 1

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: 6 Phan Ngữ P.Đa Kao Quận 1. Kính chuyển CTCP cấp nước Bến Thành kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ người dân 0908440640

Tùng

00:46 - 12/06/2019

20, Khổng Tử, P.Hiệp Phú, Quận 9

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: 20 Khổng Tử P.Hiệp Phú Quận 9. Kính chuyển CTCP cấp nước Thủ Đức kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Tùng_0868151166. Xin cảm ơn!

Anh Cường

19:25 - 04/06/2019

Ngay Cổng Khu Công Nghiệp Tân Bình, Trường Chinh, , Quận 12

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: Ngay Cổng Khu Công Nghiệp Tân Bình Trường Chinh Chọn phường Quận 12. Kính chuyển CTCP Cấp nước Trung An kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng l...