Trang chủ

Chiếu sáng

Ẩn

16:10 - 06/05/2019

Cả đoạn đường, Số 13, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Số 13 P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ anh Ẩn_0908155775. Xin cảm ơn!


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Chú Khế

18:54 - 14/07/2019

Hẻm 15 và hẻm 7, Đường C1, Phường 13, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Hẻm 15 và hẻm 7 Đường C1 Phường 13 Tân Bình. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên...

Người dân

19:32 - 13/07/2019

Đối diện 140, An Bình, Phường 7, Quận 5

Người dân báo: Rò rỉ điện. Tại địa chỉ: Đối diện 140 An Bình Phường 7 Quận 5. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ : 0906946776

Chị Thanh

18:50 - 12/07/2019

373/2 , Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 373/2 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 Quận 3. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ...

Anh Huynh

11:28 - 12/07/2019

Số nhà 20, Đường số 11, Phường 13, Quận 6

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Số nhà 20 Đường số 11 Phường 13 Quận 6. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: ...

Anh Tài

18:43 - 14/07/2019

Hẻm 231, Đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Hẻm 231 Đường Bình Tiên Phường 8 Quận 6. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ ...

Anh Vinh

18:36 - 14/07/2019

, Từ đường 61 tới đường 60 , P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Từ đường 61 tới đường 60 P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng l...

Chị Thanh

18:50 - 12/07/2019

385/1, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 385/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 Quận 3. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ:...

Anh Trung

20:10 - 13/07/2019

30 , Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 30 Võ Văn Tần Phường 6 Quận 3. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ:Anh Trung _02839302375