Trang chủ

Chiếu sáng

Cường

00:52 - 12/07/2019

126, Quốc lộ 1A, X.Tân Kiên, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 126 Quốc lộ 1A X.Tân Kiên Bình Chánh. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ anh Cường - 0936297207


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh vương

18:58 - 21/10/2019

, , ,

Phản ánh trùng lắp

Anh Hùng

23:15 - 17/10/2019

khu him lam , Đường số 3 , số 14 ,đường 16 , đường 18 , số 1 , số 7 , số 5 , P.Tân Hưng, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: khu him lam Đường số 3 , số 14 ,đường 16 , đường 18 , số 1 , số 7 , số 5 P.Tân Hưng Quận 7. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra v...

20:19 - 18/10/2019

243, số 10 , P.Phước Bình, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 243 số 10 P.Phước Bình Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Xin cảm ơn !

19:23 - 19/10/2019

, đường 12, Tổ 6, Trường Thạnh, , Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: đường 12, Tổ 6, Trường Thạnh Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

10:30 - 18/10/2019

178, lê văn thịnh, , Quận 2

Người dân báo: NGười dân nhờ hỗ trợ di dời cột đèn chiếu san. Tại địa chỉ: 178 lê văn thịnh Chọn phường Quận 2. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Lê Thị Quy

17:56 - 20/10/2019

8 Khu nhà Ở Kiến Á, D4 A, P.Phước Long B, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 8 Khu nhà Ở Kiến Á D4 A P.Phước Long B Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Phong

15:30 - 18/10/2019

9/11, SỐ 63 KP4 , P.Bình Trưng Đông, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 9/11 SỐ 63 KP4 P.Bình Trưng Đông Quận 2. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Xin CẢM ƠN

CHỊ MAI

09:11 - 19/10/2019

273A, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 273A NGUYỄN THỊ ĐỊNH P.Bình Trưng Tây Quận 2. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Kính chuyển ...