Trang chủ

Chiếu sáng

chị sang

18:33 - 11/01/2020

d1/4, dương đình cúc, X.Tân Kiên, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: d1/4 dương đình cúc X.Tân Kiên Bình Chánh. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh Sơn

11:33 - 20/01/2020

123, Đường 79, P.Tân Quy, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 123 Đường 79 P.Tân Quy Quận 7. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân Liên hệ: Anh Sơn - 0903959322

02:01 - 21/01/2020

Cả đoạn đường, Phạm Thị Giây, X.Thới Tam Thôn, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Phạm Thị Giây X.Thới Tam Thôn Hóc Môn. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Anh Thắng

08:49 - 20/01/2020

Cả đoạn , đường 359 - Khu phố 5, P.Phước Long B, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường 359 - Khu phố 5 P.Phước Long B Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên...

Anh Luận

15:23 - 20/01/2020

Đối diện nhà số 973 -979, nguyễn Xiển _ P: Long Bình, , Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đối diện nhà số 973 -979 nguyễn Xiển _ P: Long Bình Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

người dân

18:25 - 20/01/2020

, đường Tây Hòa, đoạn từ đường Hồ Bá Tuấn đến ngã tư RMK, P.Phước Long A, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: đường Tây Hòa, đoạn từ đường Hồ Bá Tuấn đến ngã tư RMK, P.Phước Long A ,Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục ...

anh Mỹ

18:45 - 20/01/2020

51B, đường số 12, P.Trường Thạnh, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt ( nguyên dãy đường ) Tại địa chỉ: 51B ( trải dài xuống) đường số 12 P.Trường Thạnh Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố...

anh nhị

09:02 - 20/01/2020

56, ký hòa, Phường 11, Quận 5

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 56 ký hòa Phường 11 Quận 5. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

người dân

20:04 - 20/01/2020

, đường Tây Hòa, đoạn từ đường Hồ Bá Phấn đến ngã tư RMK, P.Phước Long A, Quận 9

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: đường Tây Hòa, đoạn từ đường Hồ Bá Phấn đến ngã tư RMK ,P.Phước Long A, Quận 9. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục s...