Trang chủ

Chiếu sáng

ANH TIẾN

19:32 - 12/02/2020

39d PHAN VĂN HỚN, TỔ 7, ẤP 2, XUÂN THỚI THƯỢNG, H.HÓC MÔM, , ,

Người dân báo: Sự cố đèn tắt HÀNG LOẠT Tại địa chỉ: 39D PHAN VĂN HỚN, TỔ 7, ẤP 2, XUÂN THỚI THƯỢNG, H.HÓC MÔN. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

anh Nghĩa

08:49 - 27/03/2020

452, đuờng Nguyễn Thị Rành, X.Nhuận Đức, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 452 đuờng Nguyễn Thị Rành X.Nhuận Đức Củ Chi. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

CHỊ CẦM

18:30 - 27/03/2020

722 TỈNH LỘ 7, ẤP GÒ NỔI, AN NHƠN TÂY, H. CỦ CHI, , ,

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 722 TỈNH LỘ 7, ẤP GÒ NỔI, AN NHƠN TÂY, H. CỦ CHI. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Anh Giàu

19:07 - 27/03/2020

Số 1- ấp Xóm Mới, Đường 572, X.Trung Lập Hạ, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Số 1- ấp Xóm Mới Đường 572 X.Trung Lập Hạ Củ Chi. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng...

Người dân

08:03 - 28/03/2020

, , ,

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 32 đường Sông Lu, Ấp 5. Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Anh Tú

08:42 - 06/03/2020

289/12C, Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 289/12C Bến Bình Đông Phường 14 Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: ...

Anh Tú

08:58 - 06/03/2020

289/12C, Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 289/12C Bến Bình Đông Phường 14 Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Vui lòng liên hệ: ...

Anh Liêm

13:41 - 27/03/2020

Số 9, Đường 320 Bông Sao , , Quận 8

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Số 9 Đường 320 Bông Sao phường 5 Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

anh Cường

19:18 - 26/03/2020

302 VÀNH ĐAI TRONG , BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.Bình Tân , , ,

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 302 VÀNH ĐAI TRONG , BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.Bình Tân. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.