Trang chủ

Thoát nước

NGƯỜI DÂN

09:44 - 25/02/2020

15/3C ẤP 3C, ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2-3, , Bình Chánh

Người dân báo:. CÔNG NHÂN ĐÀO CỐNG THOÁT NƯỚC XONG KHÔNG LẤP ĐẤT LẠI, KHÔNG DỰNG HÀNG RÀO CHE CHẮN. Tại địa chỉ: 15/3C ẤP 3C, ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Nguyễn Minh Trí

16:27 - 05/04/2020

148, Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6

Người dân báo: Cống nghẹt nước. Tại địa chỉ: 148 Đặng Nguyên Cẩn Phường 13 Quận 6. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Người dân

11:21 - 30/03/2020

F2/29 liên ấp 26 , , X.Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Người dân báo: cống thoát nước để trước cửa nhà dân rất nhiều, ảnh hưởng người dân k buôn bán được. Tại địa chỉ: F2/29 liên ấp 26 X.Vĩnh Lộc A Bình Chánh. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thu...

anh thuấn

19:56 - 06/11/2019

287/17, âu dương lân, , Quận 8

Người dân báo: Nắp hố ga hư hỏng. Tại địa chỉ: 287/17 âu dương lân Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Nguyễn văn thuấn

06:20 - 05/09/2019

Trước nhà 287-1, 7 âu dương lân phường 2 quận 8, Phường 2, Quận 8

Người dân báo: Nắp hố ga gập ghềnh. Tại địa chỉ: Trước nhà 287-1 7 âu dương lân phường 2 quận 8 Phường 2 Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố gi...

anh Danh

15:53 - 07/11/2019

10, nguyen, Phường 3, Quận 8

Người dân báo: Cống nghẹt nước. không thoát nước,Tại địa chỉ: 10 nguyễn thị tần.Phường 3 Quận 8. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. xin cảm ơn

Anh Bình

21:09 - 05/03/2020

Trước số nhà 271, Đường số 7 _ P: Bình Trị Đông B, , Tân Bình

Người dân báo: Cống nghẹt nước. Tại địa chỉ: Trước số nhà 271 Đường số 7 _ P: Bình Trị Đông B Tân Bình. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Minh Dũng

13:40 - 08/03/2020

120, Đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Cống nghẹt nước, gây ra mùi hôi thối. Tại địa chỉ: 120 Đường số 7 P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người...

anh Đông Anh

17:45 - 02/01/2020

238/26, Thống Nhất , Phường 10, Gò Vấp

Người dân báo: Cống nghẹt nước. Tại địa chỉ: 238/26 Thống Nhất Phường 10 Gò Vấp. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.

Enter the website tracking ID obtained from Google.
[OPTIONAL] JavaScript code fragment that will be passed as a parameter to the page tracker. This will be used to customize the value tracked in Google Analytics instead of the default location.href value.
Check this box to include Administrators and Super Users in results.