Trang chủ

Chiếu sáng

chị Tú

18:07 - 27/05/2020

1, đường 52, P.Bình Trưng Đông, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn đường màu vàng bị tắt. Tại địa chỉ: 1 đường 52 P.Bình Trưng Đông Quận 2. Kính chuyển Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh Chiến

10:23 - 29/06/2020

G4/28A, Ấp 7, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn chiếu sáng màu vàng bị tắt 01 bóng. Tại địa chỉ: G4/28A Ấp 7 X.Lê Minh Xuân Bình Chánh.

chị Trinh

16:44 - 01/07/2020

B2/14 ấp 2, Hưng Long, H. Bình Chánh , , ,

Người dân báo: Sự cố 3 đèn vàng trụ cao bị tắt 1 tuần chưa sửa. Tại địa chỉ: B2/14 ấp 2, Hưng Long, H. Bình Chánh

chị Thơ

10:19 - 02/07/2020

60 , đường 407 ấp 1, X.Phước Vĩnh An, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, đèn cao áp ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 60 đường 407 ấp 1 X.Phước Vĩnh An Củ Chi.

anh Nam

18:55 - 02/07/2020

538/1, đường Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, X.Phước Vĩnh An, Củ Chi

Người dân báo: Đèn đường tắt, ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 538/1 đường Tỉnh Lộ 8, Ấp 4 X.Phước Vĩnh An Củ Chi.

Chị Khang

18:28 - 03/07/2020

Cả đoạn đường, Nguyễn Thị Lan, X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Nguyễn Thị Lan X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.

Anh Luyện

18:42 - 03/07/2020

44A, ấp 1A, đường Trần Thị Lan, X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, 3 bóng đèn gần nhau. Tại địa chỉ: 44A, ấp 1A đường Trần Thị Lan X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.

Anh Vinh

15:13 - 04/07/2020

, Đường số 59, ấp Bàu Tròn, X.Nhuận Đức, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn chiếu sáng màu vàng bị tắt nguyên tuyến đường. Tại địa chỉ: Đường số 59, ấp Bàu Tròn X.Nhuận Đức Củ Chi.

chị Khang

18:36 - 04/07/2020

Cả đoạn đường, Trần Thị Lan, tổ 5 , X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn đường màu vàng hay bị tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Trần Thị Lan, tổ 5 X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.