Trang chủ

Chiếu sáng

người dân

17:32 - 30/06/2020

số 80, đường An Phú Tây Hưng Long, X.An Phú Tây, Bình Chánh

Người dân báo: Đèn đường tắt, ánh sáng vàng. Người dân báo nhiều lần, đèn Tắt đã hơn tháng nay .Tại địa chỉ: số 80 đường An Phú Tây Hưng Long, X.An Phú Tây, Bình Chánh.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Anh Chiến

10:23 - 29/06/2020

G4/28A, Ấp 7, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn chiếu sáng màu vàng bị tắt 01 bóng. Tại địa chỉ: G4/28A Ấp 7 X.Lê Minh Xuân Bình Chánh.

chị Trinh

16:44 - 01/07/2020

B2/14 ấp 2, Hưng Long, H. Bình Chánh , , ,

Người dân báo: Sự cố 3 đèn vàng trụ cao bị tắt 1 tuần chưa sửa. Tại địa chỉ: B2/14 ấp 2, Hưng Long, H. Bình Chánh

chị Thơ

10:19 - 02/07/2020

60 , đường 407 ấp 1, X.Phước Vĩnh An, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, đèn cao áp ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 60 đường 407 ấp 1 X.Phước Vĩnh An Củ Chi.

anh Nam

18:55 - 02/07/2020

538/1, đường Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, X.Phước Vĩnh An, Củ Chi

Người dân báo: Đèn đường tắt, ánh sáng vàng. Tại địa chỉ: 538/1 đường Tỉnh Lộ 8, Ấp 4 X.Phước Vĩnh An Củ Chi.

Chị Khang

18:28 - 03/07/2020

Cả đoạn đường, Nguyễn Thị Lan, X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Nguyễn Thị Lan X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.

Anh Luyện

18:42 - 03/07/2020

44A, ấp 1A, đường Trần Thị Lan, X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt, 3 bóng đèn gần nhau. Tại địa chỉ: 44A, ấp 1A đường Trần Thị Lan X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.

Anh Vinh

15:13 - 04/07/2020

, Đường số 59, ấp Bàu Tròn, X.Nhuận Đức, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn chiếu sáng màu vàng bị tắt nguyên tuyến đường. Tại địa chỉ: Đường số 59, ấp Bàu Tròn X.Nhuận Đức Củ Chi.

chị Khang

18:36 - 04/07/2020

Cả đoạn đường, Trần Thị Lan, tổ 5 , X.Tân Thạnh Tây, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn đường màu vàng hay bị tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường Trần Thị Lan, tổ 5 X.Tân Thạnh Tây Củ Chi.