Trang chủ

Giao thông

người dân

09:14 - 21/09/2022

, 140/83 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Quận 12

Người dân báo: Đường ven kênh Rạch Gia hẻm 94 và cuôi hẻm 140 bị hư hỏng nặng, ổ voi ổ gà, mùa mưa người dân đi lại khó khăn, nguy hiểm Tại đ