Trang chủ

Tài nguyên môi trường

Người dân bảo mật thông tin & sđt

14:02 - 18/01/2023

, 90/11 Đỗ Thừa Luông, Tổ 21,, P.Tân Quý, Tân Phú

Người dân bảo mật thông tin & sđt: Xử lý chất thải. Đơn vị thu gom ko làm việc đúng trách nhiệm, 5-6 ng