Đăng phản ánh

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

Anh Sơn

10:18 - 24/09/2018

số 1/2, đường Khép Mới, Phường 12, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 1/2 đường Khép Mới Phường 12 Tân Bình. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Sơn - 0903820517

Chị Thảo

10:11 - 24/09/2018

19H, Lam Sơn, Phường 05, Phú Nhuận

Người dân báo: Nắp cống cáp ngầm gập ghềnh tạo tiếng động lớn. Tại địa chỉ: 19H Lam Sơn Phường 05 Phú Nhuận. Kính chuyển Viettel TPHCM kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Thảo - 0948455903

Anh Minh

10:10 - 24/09/2018

Cả đoạn đường, số 16,17, P.Tân Quy, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường số 16,17 P.Tân Quy Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Minh - 0903351707

Chị HÂN

09:57 - 24/09/2018

31/3, NGUYỄN VĂN GIAI , P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Bộ phận lắp đặt nguyên tủ điên của cáp VNPT trước cửa nhà người dân , người dân yêu cầu tháo gở ngay. Tại địa chỉ: 31/3 NGUYỄN VĂN GIAI P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Viettel TPHCM kiể...

Chị Châu

09:50 - 24/09/2018

137, Cả đoạn đường đường 5, Phường 17, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố ổ gà có nhiều ổ gà. Tại địa chỉ: 137 Cả đoạn đường đường 5 Phường 17 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Châu - 02836365385

chị KIm

09:11 - 24/09/2018

81, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1

Người dân báo: lề đường bị hư hỏng. Tại địa chỉ: 81 Lê Thánh Tôn P.Bến Nghé Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: chị KIm - 0932347838

anh Thịnh

09:04 - 24/09/2018

51, Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 51 Khiếu Năng Tĩnh P.An Lạc Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Thịnh - 0909372003

Kim Hiền

08:56 - 24/09/2018

1A, Đường 26, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 1A Đường 26, KP5 P.Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Kim Hiền - 0901984681

ANH LỢI

08:54 - 24/09/2018

G16/71, TRẦN ĐẠI NGHĨA, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố bể nhiều tạo thành nhiều hố. Tại địa chỉ: G16/71 TRẦN ĐẠI NGHĨA X.Lê Minh Xuân Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên...

ANH HUY

08:45 - 24/09/2018

, TRƯƠNG ĐỊNH - LÝ TỰ TRỌNG, P.Bến Thành, Quận 1

Người dân báo: Đường sụt lún. Tại địa chỉ: TRƯƠNG ĐỊNH - LÝ TỰ TRỌNG P.Bến Thành Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: ANH HUY - 0869251912

Chiếu sáng

Anh Sơn

10:18 - 24/09/2018

số 1/2, đường Khép Mới, Phường 12, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: số 1/2 đường Khép Mới Phường 12 Tân Bình. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Sơn - 0903820517

Viễn thông

Chị Thảo

10:11 - 24/09/2018

19H, Lam Sơn, Phường 05, Phú Nhuận

Người dân báo: Nắp cống cáp ngầm gập ghềnh tạo tiếng động lớn. Tại địa chỉ: 19H Lam Sơn Phường 05 Phú Nhuận. Kính chuyển Viettel TPHCM kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Thảo - 0948455903

Chiếu sáng

Anh Minh

10:10 - 24/09/2018

Cả đoạn đường, số 16,17, P.Tân Quy, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Cả đoạn đường số 16,17 P.Tân Quy Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Minh - 0903351707

Viễn thông

Chị HÂN

09:57 - 24/09/2018

31/3, NGUYỄN VĂN GIAI , P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Bộ phận lắp đặt nguyên tủ điên của cáp VNPT trước cửa nhà người dân , người dân yêu cầu tháo gở ngay. Tại địa chỉ: 31/3 NGUYỄN VĂN GIAI P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Viettel TPHCM kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị HÂN - 0563566738

Giao thông

Chị Châu

09:50 - 24/09/2018

137, Cả đoạn đường đường 5, Phường 17, Gò Vấp

Người dân báo: Sự cố ổ gà có nhiều ổ gà. Tại địa chỉ: 137 Cả đoạn đường đường 5 Phường 17 Gò Vấp. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Châu - 02836365385

Giao thông

chị KIm

09:11 - 24/09/2018

81, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1

Người dân báo: lề đường bị hư hỏng. Tại địa chỉ: 81 Lê Thánh Tôn P.Bến Nghé Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: chị KIm - 0932347838

Chiếu sáng

anh Thịnh

09:04 - 24/09/2018

51, Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 51 Khiếu Năng Tĩnh P.An Lạc Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Thịnh - 0909372003

07-48-33_ECD9DC0C-A70A-417A-A391-E14615F15573.jpeg

Kim Hiền

08:56 - 24/09/2018

1A, Đường 26, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 1A Đường 26, KP5 P.Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Kim Hiền - 0901984681

Giao thông

ANH LỢI

08:54 - 24/09/2018

G16/71, TRẦN ĐẠI NGHĨA, X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố bể nhiều tạo thành nhiều hố. Tại địa chỉ: G16/71 TRẦN ĐẠI NGHĨA X.Lê Minh Xuân Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: ANH LỢI - 0898502867

Giao thông

ANH HUY

08:45 - 24/09/2018

, TRƯƠNG ĐỊNH - LÝ TỰ TRỌNG, P.Bến Thành, Quận 1

Người dân báo: Đường sụt lún. Tại địa chỉ: TRƯƠNG ĐỊNH - LÝ TỰ TRỌNG P.Bến Thành Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: ANH HUY - 0869251912

Không tìm thấy dữ liệu