Đăng phản ánh

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

anh Long (Công An Phường)

01:27 - 16/07/2018

cầu Calmette, Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Người dân báo: có tại nạn giao thông ở ngay cầu Calmette làn vỡ giải phân cách trên cầu. Tại địa chỉ: cầu Calmette, đường Calmette P.Nguyễn Thái Bình Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 k...

Người dân

21:01 - 15/07/2018

4A, Đường Đặng Hữu Phổ, P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 4A Đường Đặng Hữu Phổ P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0984247430

anh Dương

20:38 - 15/07/2018

Cây xanh có số thứ tự 266 số nhà 270F, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

Người dân báo: Cành nhánh gãy. Tại : Cây xanh có số thứ tự 266, trước số nhà 270F Võ Thị Sáu Phường 7 Quận 3. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên ...

Anh Đạt

20:09 - 15/07/2018

42/6 (cột đèn 127), Phan Văn Hớn, ấp 5, X.Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 42/6 (cột đèn 127) Phan Văn Hớn, ấp 5 X.Xuân Thới Thượng Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ...

anh Việt

19:44 - 15/07/2018

95/7, Đường 17, P.Tân Thuận Tây, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 95/7 Đường 17 P.Tân Thuận Tây Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Việt - 0909790057

chị Thủy

19:42 - 15/07/2018

, Cư xá SAVIMEX, P.Bình Chiểu, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố tất cả đèn tắt. Tại địa chỉ: Cư xá SAVIMEX P.Bình Chiểu Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: chị Thủy - 0937077858

anh Sơn

19:32 - 15/07/2018

1PB, Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8

Người dân báo: Sự cố vài đèn tắt. Tại địa chỉ: 1PB Hoài Thanh Phường 14 Quận 8. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Sơn - 0907845770

Người dân

18:59 - 15/07/2018

, Bến xe buýt Sài Gòn ngay công viên 23/9 khu C, P.Bến Thành, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Bến xe buýt Sài Gòn ngay công viên 23/9 khu C P.Bến Thành Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên ...

Chị Trang

18:55 - 15/07/2018

30A, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố nhiều đèn tắt. Tại địa chỉ: 30A Kha Vạn Cân P.Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Trang - 02837267916

Người dân

18:49 - 15/07/2018

, Đường Kinh Dương Vương ngay góc Galaxy Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

Người dân báo: Đèn tín hiệu giao thông bị hư. Tại địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương ngay góc Galaxy Kinh Dương Vương Phường 12 Quận 6. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự ...

Giao thông

anh Long (Công An Phường)

01:27 - 16/07/2018

cầu Calmette, Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Người dân báo: có tại nạn giao thông ở ngay cầu Calmette làn vỡ giải phân cách trên cầu. Tại địa chỉ: cầu Calmette, đường Calmette P.Nguyễn Thái Bình Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Long (Công An Phường) - 0937640355

Chiếu sáng

Người dân

21:01 - 15/07/2018

4A, Đường Đặng Hữu Phổ, P.Thảo Điền, Quận 2

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 4A Đường Đặng Hữu Phổ P.Thảo Điền Quận 2. Kính chuyển Khu 2 - Khu QLGT đô thị số 2 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0984247430

Cây xanh

anh Dương

20:38 - 15/07/2018

Cây xanh có số thứ tự 266 số nhà 270F, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

Người dân báo: Cành nhánh gãy. Tại : Cây xanh có số thứ tự 266, trước số nhà 270F Võ Thị Sáu Phường 7 Quận 3. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Dương - 0919101442

Chiếu sáng

Anh Đạt

20:09 - 15/07/2018

42/6 (cột đèn 127), Phan Văn Hớn, ấp 5, X.Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 42/6 (cột đèn 127) Phan Văn Hớn, ấp 5 X.Xuân Thới Thượng Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Đạt - 01225688399

Chiếu sáng

anh Việt

19:44 - 15/07/2018

95/7, Đường 17, P.Tân Thuận Tây, Quận 7

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: 95/7 Đường 17 P.Tân Thuận Tây Quận 7. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Việt - 0909790057

Chiếu sáng

chị Thủy

19:42 - 15/07/2018

, Cư xá SAVIMEX, P.Bình Chiểu, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố tất cả đèn tắt. Tại địa chỉ: Cư xá SAVIMEX P.Bình Chiểu Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: chị Thủy - 0937077858

Chiếu sáng

anh Sơn

19:32 - 15/07/2018

1PB, Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8

Người dân báo: Sự cố vài đèn tắt. Tại địa chỉ: 1PB Hoài Thanh Phường 14 Quận 8. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: anh Sơn - 0907845770

Chiếu sáng

Người dân

18:59 - 15/07/2018

, Bến xe buýt Sài Gòn ngay công viên 23/9 khu C, P.Bến Thành, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Bến xe buýt Sài Gòn ngay công viên 23/9 khu C P.Bến Thành Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 0909679452

Chiếu sáng

Chị Trang

18:55 - 15/07/2018

30A, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Người dân báo: Sự cố nhiều đèn tắt. Tại địa chỉ: 30A Kha Vạn Cân P.Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Trang - 02837267916

Giao thông

Người dân

18:49 - 15/07/2018

, Đường Kinh Dương Vương ngay góc Galaxy Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

Người dân báo: Đèn tín hiệu giao thông bị hư. Tại địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương ngay góc Galaxy Kinh Dương Vương Phường 12 Quận 6. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Người dân - 01229860155

Không tìm thấy dữ liệu