Đăng phản ánh

Giao thông
Cấp nước
Thoát nước
Viễn thông
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực

Anh Dũng

21:49 - 18/11/2018

B11/3, Đường Quốc Lộ 50, X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt gây tai nạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại địa chỉ: B11/3 Đường Quốc Lộ 50 X.Bình Hưng Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc p...

Anh Dân

20:09 - 18/11/2018

Hẻm 385, Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 1 tháng. Tại địa chỉ: Hẻm 385 Đường Nguyễn Trọng Tuyển Phường 2 Tân Bình. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. Liên ...

Anh Cư

19:40 - 18/11/2018

, Đường 115 và Đường 114 Ngay Chợ Chiều, Ấp 8, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường 115 và Đường 114 Ngay Chợ Chiều, Ấp 8 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liê...

Anh Hoà

19:16 - 18/11/2018

, Đường Trương Thị Như , Ấp 4, X.Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 2 ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Trương Thị Như , Ấp 4 X.Xuân Thới Sơn Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. L...

Anh Tâm

19:13 - 18/11/2018

, Đường 115, Ấp 8, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã mấy ngày nay. Tại địa chỉ: Đường 115, Ấp 8 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. Liên hệ: Anh Tâm - 0988938880

Chị Kim

19:05 - 18/11/2018

, Đường Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo A, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã mấy ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Trần Văn Giàu P.Tân Tạo A Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Kim - 0975998250

Anh Nhàn

18:46 - 18/11/2018

1306/2, Đường Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Bình Tân

Người dân báo: Đường sụp tạo hố tròn trên giữa cầu gây nguy hiểm người dân đã cắm cây cảnh báo. Tại địa chỉ: 1306/2 Đường Tỉnh Lộ 10 P.Tân Tạo Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm t...

Anh Long

18:41 - 18/11/2018

, Đường Võ Văn Kiệt (từ cầu calmette đến Nguyễn Thái Học), P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt (từ cầu calmette đến Nguyễn Thái Học) P.Nguyễn Thái Bình Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp...

Anh Tâm

18:40 - 18/11/2018

41, Đường Số 32, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 1 tuần. Tại địa chỉ: 41 Đường Số 32 P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Tâm - 0918111040

Người Dân

18:34 - 18/11/2018

35, Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1

Nhá máy.

Chiếu sáng

Anh Dũng

21:49 - 18/11/2018

B11/3, Đường Quốc Lộ 50, X.Bình Hưng, Bình Chánh

Người dân báo: Sự cố đèn tắt gây tai nạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại địa chỉ: B11/3 Đường Quốc Lộ 50 X.Bình Hưng Bình Chánh. Kính chuyển Khu 4 - Khu QLGT đô thị số 4 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Dũng - 0919399389

Chiếu sáng

Anh Dân

20:09 - 18/11/2018

Hẻm 385, Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 1 tháng. Tại địa chỉ: Hẻm 385 Đường Nguyễn Trọng Tuyển Phường 2 Tân Bình. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. Liên hệ: Anh Dân - 0988332640

Chiếu sáng

Anh Cư

19:40 - 18/11/2018

, Đường 115 và Đường 114 Ngay Chợ Chiều, Ấp 8, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường 115 và Đường 114 Ngay Chợ Chiều, Ấp 8 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Cư - 0358488773

Chiếu sáng

Anh Hoà

19:16 - 18/11/2018

, Đường Trương Thị Như , Ấp 4, X.Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 2 ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Trương Thị Như , Ấp 4 X.Xuân Thới Sơn Hóc Môn. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. Liên hệ: Anh Hoà - 0914366255

Chiếu sáng

Anh Tâm

19:13 - 18/11/2018

, Đường 115, Ấp 8, X.Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã mấy ngày nay. Tại địa chỉ: Đường 115, Ấp 8 X.Tân Thạnh Đông Củ Chi. Kính chuyển Khu 3 - Khu QLGT đô thị số 3 kiểm tra và khắc phục sự cố sớm giúp người dân. Liên hệ: Anh Tâm - 0988938880

Chiếu sáng

Chị Kim

19:05 - 18/11/2018

, Đường Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo A, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã mấy ngày nay. Tại địa chỉ: Đường Trần Văn Giàu P.Tân Tạo A Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Chị Kim - 0975998250

Giao thông

Anh Nhàn

18:46 - 18/11/2018

1306/2, Đường Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Bình Tân

Người dân báo: Đường sụp tạo hố tròn trên giữa cầu gây nguy hiểm người dân đã cắm cây cảnh báo. Tại địa chỉ: 1306/2 Đường Tỉnh Lộ 10 P.Tân Tạo Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Nhàn - 0973217883

Chiếu sáng

Anh Long

18:41 - 18/11/2018

, Đường Võ Văn Kiệt (từ cầu calmette đến Nguyễn Thái Học), P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Người dân báo: Sự cố đèn tắt. Tại địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt (từ cầu calmette đến Nguyễn Thái Học) P.Nguyễn Thái Bình Quận 1. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Long - 0794301760

Chiếu sáng

Anh Tâm

18:40 - 18/11/2018

41, Đường Số 32, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

Người dân báo: Sự cố đèn tắt đã 1 tuần. Tại địa chỉ: 41 Đường Số 32 P.Bình Trị Đông B Bình Tân. Kính chuyển Khu 1 - Khu QLGT đô thị số 1 kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Liên hệ: Anh Tâm - 0918111040

Chiếu sáng

Người Dân

18:34 - 18/11/2018

35, Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1

Nhá máy.

Không tìm thấy dữ liệu