Hiến kế, góp ý

Cấp nước

Người dân

17:09 - 30/11/2022

, 175/63A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: 175/63A Nguyễn Thiện Thuật Phường 1 Quận 3.


PHẢN ÁNH/ GÓP Ý CHUNG LĨNH VỰC MỚI NHẤT

Người dân

19:49 - 21/01/2023

289/2C, Bến Bình Đông, Tố 39, Khu phố 3 , Phường 14, Quận 8

Người dân báo: Hôm nay 30 tết nhưng nước sinh hoạt rất yếu, có lúc chảy có lúc không chảy. Lịch sử chưa bao giờ xảy ra tại đây với nguồn nước sinh hoạt yếu như vậy. Mong cơ quan chức năng giúp đỡ cho d...

người dân bảo mật thông tin

09:13 - 11/01/2023

Trước nhà B6/205C ẤP2 Quốc Lộ 50, , X.Phong Phú, Bình Chánh

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: Trước nhà B6/205C ẤP2 Quốc Lộ 50 X.Phong Phú Bình Chánh.

Ngươi dan

19:05 - 22/01/2023

Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi, , Phường 08, Phú Nhuận

Người dân báo: Bể ống nước tràn lên mặt đường. Tại địa chỉ: Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi Phường 08 Phú Nhuận.

Người dân

19:05 - 22/01/2023

Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi, , , Phú Nhuận

Người dân báo: Bể ống nước tràn lên mặt đường. Tại địa chỉ: Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi Chọn phường Phú Nhuận.

Người dân

19:27 - 22/01/2023

ngã tư Trần Huy Liệu, và Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi Phường 15 Phú Nhuận.

Người dân

19:38 - 22/01/2023

Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi, , , Phú Nhuận

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: Ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi Chọn phường Phú Nhuận.

Người dân

20:02 - 22/01/2023

ngã tư Trần Huy Liệu, và Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận

Người dân báo: Bể ống nước. Tại địa chỉ: ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi Phường 15 Phú Nhuận.

Người dân

21:01 - 22/01/2023

80/94, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

Người dân báo: Khu vực có nước chảy rất yếu ảnh hưởng sinh hoạt, người dân đã gọi cho số hotline cấp nước Gia Định nhưng không ai nghe máy. Tại địa chỉ: 80/94, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3.